Aparaty słuchoweAparaty słuchowe

Aparaty słuchowe
Aparaty słuchowe firmy Bernafon oferują ogromne możliwości osobom z ubytkami słuchu, które chcą komfortowo i z łatwością komunikować się z innymi. Ułatwiają także korzystanie z urządzeń elektronicznych i słuchanie muzyki. Osoby z niedosłuchem dzięki dopasowaniu cyfrowych aparatów mogą z powodzeniem wykonywać swój zawód i prowadzić aktywny tryb życia. Przedstawiciele firmy Bernafon i protetycy słuchu zapraszają do specjalistycznych przychodni, gdzie można wykonać badania słuchu, zasięgnąć potrzebnych informacji i dobrać odpowiednie urządzenia. Lista najnowszych aparatów i sieć placówek znajdują się na stronie internetowej producenta.
http://www.bernafon.pl
Ocena
Ostatnia ocena strony to: brak Oceń stronę:
Profesjonalne systemy informatyczne UrbiSoft 2009