Symulator starościSymulator starości

Symulator starości
Normalną rzeczą u każdego człowieka jest stopniowe ograniczanie, a nawet zanikanie zdolności fizycznych. Symulator starości pokazuje ograniczenia ludzi starszych, obrazując jak trudne jest zwykłe życie i wykonywanie prostych czynności. Celem używania symulatora jest przedstawienie barier w funkcjonowaniu osób starszych. Symulacja powoduje empatię do starszych osób, kształtuje postawę niosącą pomoc oraz szacunek. W czasie noszenia urządzenia ochotnik odczuwa większość możliwych do przedstawienia ograniczeń sprawności. Symulacja sztywności i skostniałości stawów powoduje trudności z poruszaniem się.
http://www.symulatorstarosci.pl
Ocena
Ostatnia ocena strony to: 5 Oceń stronę:
Profesjonalne systemy informatyczne UrbiSoft 2009